Nerys Hurford

Ydych chi’n chwilio am wasanaeth proffesiynol sy’n darparu gwerth am arian ac a gaiff ei ddarparu mewn modd hyblyg a chyfeillgar? Rydych wedi dod i’r lle cywir!

Mae Nerys Hurford, sydd wrthi’n gweithio yn y maes cyfieithu ers bron i ugain mlynedd, yn cynnig gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd i gleientiaid sy’n amrywio o gwmnïau rhyngwladol mawr ac adrannau’r llywodraeth i grwpiau lleol yn y sector gwirfoddol. Mae ganddi brofiad eang a chynhwysfawr, a bydd yn sicr o ateb eich holl ofynion.

Cynigir y gwasanaethau canlynol:

Cefndir:

Ymhlith fy mhrif gleientiaid mae:

Manylion Cyswllt

Tel: 02920 890044
Mob: 07801 657370

Email: nerys@neryshurford.co.uk

FSB